Απρ 17 2016

Παρουσίαση σχετικά με το νέο δίκαιο που διέπει τον τομέα της κληρονομικής διαδοχής

Ο Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (ΣΕΥΔΟ) σε συνεργασία με το γραφείο των συμβολαιογράφων CharlesHuylebrouck / ChristianHuylebroeck διοργάνωσε παρουσίαση σχετικά με το νέο δίκαιο που διέπει τον τομέα της κληρονομικής διαδοχής, την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και τις επιπτώσεις στους Έλληνες πολίτες ανεξαρτητα απο την χώρα διαμονής τους εντός της ΕΕ.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 18.30, στη διεύθυνση BoulevardduRégent 24, 1000 Bruxelles.

Για να δείτε την παρουσίαση του γραφείου των συμβολαιογράφων Charles Huylebroeck / Christian Huylebroeck, η οποία περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία που συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη εκδήλωση του ΣΕΥΔΟ σχετικά με το νέο δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής και τις επιπτώσεις του στους Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε άλλο Κράτος μέλος της ΕΕ, πατήστε εδώ.

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα