Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την
Αίτηση Εγγραφής και να μας τη στείλετε στη διεύθυνση seydo@seydo.net. Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο διαπιστώνει κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το Άρθρο 3 του καταστατικού.Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο ανέρχεται σε 25 ευρώ.